Konečná cena za 1 liter 52% vypáleného destilátu je 5,00 EUR. V cene je započítaná spotrebná daň na alkohol, ktorá je určená zo zákona a pre jedného pestovateľa a domácnosť predstavuje 2,81 EUR na 1 liter 52% alkoholu. Zbytkovú časť ceny tvoria náklady na plyn a ostatná prevádzková réžia ako sú náklady na ostatné energie, vodu, likvidáciu výpalkov a obsluhu pálenice. Poskytujeme množstevné zľavy, to znamená, čím máte vyššiu výťažnosť, tým je cena nižšia.

Množstevné zľavy:

Vypálené litre 52% destilátu z 1 kotla Cena za 1 L 52%
Do 20 L 52% destiátu  5,00 EUR
Nad 20 L 52% destilátu 4,90 EUR
Nad 30 L 52% destilátu 4,60 EUR

 

V prípade vypálenia veľmi malého množstva destilátu sa môže cena pohybovať aj vyššie, keďže minimálna prevádzková réžia, okrem nákladov na plyn, je 15 EUR na jedno vypálenie.

Pálenica v prevádzke

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Objednávky na tel. čísle 0948 717 860

Pálenica na Facebooku

Kontakty

0948 717 860
palenicaklasov@gmail.com
Prevádzka: Klasov č.1, 951 53 Klasov

Informácie o pálenici

1970, s.r.o.
Štiavnická 17, Nitra 949 01
Prevádzka: pestovateľská pálenica Klasov č.1, 951 53 Klasov